Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO се породи от желание да предложим услуга, основана на вашите идеи и очаквания за вашата етажна собственост. И отговаряща на вашите изисквания и потребности в един динамичен и бързоразвиващ се свят.

В напрегнатия ритъм на живота ежедневието ни изобилства с малки, неизбежни, а понякога дори досадни отговорности, които изискват нашето внимание и ни отнемат ценно време, което бихме искали да посветим на семейството, любимите си занимания или други по-приятни дейности.

Услуга, основана на вашите идеи... на вашите очаквания...

Нашата мисия

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

...дълг, отговорност, всеотдайност... ползотворен диалог... взаимно доверие.

Нашата цел

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Има за цел да ви предложи възможност да разполагате с повече свободно, лично време, като се ангажира с част от малките, досадни задачи от вашето ежедневие. Поемаме всеки ангажимент с чувство за дълг и с внимание към детайлите. Въпроси, които други отбягват или пренебрегват, ние сме готови да разгледаме, обсъдим и разрешим.

За нас името професионален домоуправител Варна – DIDOMO не е поредното клиширано понятие. Към тази дейност ние подхождаме с отговорност и всеотдайност, защото само когато сме движени от тези мотиви, можем да предложим качество, професионализъм и гъвкавост в нашите услуги, и да изградим ползотворен диалог и взаимно доверие.

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

е визия, която разкрива нови хоризонти. Нашето мото е „Професионален домоуправител Варна – DIDOMO за професионални клиенти“, защото без вас, ние не можем да бъдем добър и успешен домоуправител.

Ние ще разработваме и предлагаме нашите услуги на базата на вашите идеи и конкретни нужди, мотивирани да постигнем успех във всяка сфера на нашата дейност и да отговорим на вашите очаквания с качество, компетентност, гъвкавост, и удовлетворяващи резултати.

Вие говорите, ние слушаме; вие споделяте своите желания, виждания, очаквания, ние се стремим да ги реализираме на практика. Вашата критика ще бъде нашето израстване, вашето доверие — нашето удовлетворение.

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO за професионални клиенти

Нашата визия

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

...по-добро, по-подредено, по-красиво, по-приятно...

Нашето бъдеще

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Искаме заедно да създадем услуга, в която професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Има професионален клиент, който не е поредният потребител на услуги, а наш партньор в оптималното, благоприятно и успешно решаване на ежедневните ангажименти.

Не ни приемайте като външни хора, дошли при вас, преследвайки комерсиални цели. Приемете ни като ваши партньори, помощници и сътрудници. Споделете доверието си с нас, и ние ще ви докажем, че това не е било напразно.

Надяваме се да работим заедно за постигането на ползотворни и удовлетворяващи резултати, базирани на добро и успешно сътрудничество. Така, заедно в екип, ще успеем да превърнем Варна в едно по-добро, по-подредено, по-красиво и по-приятно място за живеене.

Услуги от професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Услуга: Включва: Още нещо...
Организиране на Общи събрания Общото събрание на ЕС може да приема решения по всички въпроси, касаещи вътрешния ред, ползването и поддържането на общите части и др. Всичко което ви интересува ще можете да прочетете на таблото което ще монтираме във вашия вход. Също така информация може да получите на нашите телефони.
Изготвяне на правилник на вътрешния ред, и следене за неговото спазване Извеждането на правилника на хартиен носител на видно и удобно за вас място във вашия вход. Можете да се запознаете с изискванията които всички трябва да спазвате.
Регистрация на етажна собственост в Общината Подготвяне на необходимите документи и извършване на необходимите действия. Колкото по-изрядни, толкова по-спокойни.
Водене и съхранение на Домова книга Своевременно и проверено актуализиране на информацията в нея. Много досадна работа, но все някой трябва да я върши.
Поддържане на общите пространства във входа Поддържане на общите пространства във входа и извън него (градинки, паркове, детски площадки, басейни и др.) Казват, че „красотата е симетрия“, но според нас тя е и чистота и подреденост.
Юридически услуги Предоставяне на широк пакет с юридически услуги, осигурени от опитни професионалисти. На всеки човек, в някакъв етап от живота му, се е налагало да вземе трудни решения, или да преодолее трудни препятствия. Понякога тези препятствия са от юридически характер. Ние предлагаме правна помощ от всякакво естество и във всички отрасли на правото.
Строителство и ремонт Извършване на строителни и ремонтни дейности с гаранция; избор на фирма с доказан опит за поддръжка на асансьорната уредба; отпушване на шахти и канали; отводняване на помещения. Не можем да разбираме от всичко, но можем да избираме от всички.
Контрол на достъпа Поставяне на система с електронен чип. Изграждане на система за видеонаблюдение с цел постоянен мониторинг на входната врата на входа, директно към сървър. Изграждаме чувство за сигурност.
Охрана и видеонаблюдение Предоставяне на услугата индивидуален план за охрана и видеонаблюдение на всеки апартамент, директно към сървър. Така ще преотстъпим част от нашата бдителност в ръцете на професионалисти.
Промоции Вход, който е изряден платец, ще има възможност да участва в промоциите на фирмата. Всяка актуална промоция на фирмата ще съдържа подробна информация за включените в нея промоционални пакети. Тази информация ще бъде публикувана на нашия сайт. Ще ви накараме да се усмихвате, и да се чувствате важни.
Социални услуги Домашни помощници за гледане на възрастни хора;
Поръчка на храна с доставка до дома;
По лесен и красив е живота, когато ти подадат ръка.
Транспорт и логистика Съдействие при нужда от товарен или пътнически транспорт на разумни цени; извършване на товаро-разтоварни дейности от врата до врата; изхвърляне на отпадъци. Можем да избегнем нервите свързани с организацията на такова мероприятие.
Детективски услуги Предоставянето на услугата се извършва с предварителен консулт за необходимостта от нея. Все пак искаме да знаем всичко.
Организиране на събития Организиране на сватби, фирмени и други тържества.
Уникални предложения При сключване на 2-годишен договор, предложения с уникална цена на услугата. В дълбоки води и с попътен вятър.
Игри абонаменти Игри томболи с печалби безплатен абонамент от 1 до 6 месеца. Ако спечелят от 4 до 6 месеца, останалата част от таксата ПД на настоящата година се плаща накуп. В тази промоция могат да участват само клиенти с 1 и 2 годишен договор. Ето тук вече сте в дълбоки води.
Други Съгласуваме и реализираме предложения по предложение на всеки клиент. Диалогът е наш приоритет.

Документи:

Документ: Отвори:
Закон за управление на етажна собственост
Образец правилник за вътрешен ред
Образец за книга на етажна собственост
Образец споразумение за създаване на сдружение на собствениците
Заповед
Договор за управление на етажна собственост с професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Статии:

Статии: Отвори:
Управлението на жилищните входове в момент на криза или непреодолима сила (чл. 306 от ТЗ).

Стандартни въпроси и техните отговори:

Услугите на различните фирми за професионален домоуправител варират според тяхната политика. Важно е да се отбележи, че за разлика от един домоуправител, който трябва да разбира от много и различни неща, голяма част от фирмите за управление на етажна собственост предлагат екип от специалисти, компетентни в различни области. Когато избирате да работите с фирма за професионален домоуправител, вие си осигурявате достъп до компетентна информация и съвет по отношение на всеки проблем, свързан с управлението на вашата етажна собственост.

В Закона за управление на етажната собственост са описани всички задължения на ползватели, наематели и собственици към етажната собственост. Основните задължения, свързани с управлението на етажната собственост са, че всички наематели, ползватели и собственици не трябва да пречат на използването на общите части в сградата от други собственици. Те нямат право да ги заемат и да ги преотстъпват. Освен това всички собственици, наематели и ползватели трябва да изпълняват решенията, приети от общото събрание и свързани с управлението на етажна собственост, както и да спазват вътрешния правилник на сградата, приет от общото събрание.

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO предлага голяма част от услуги, които вече съществуват, но ние реализираме различен подход при тяхното прилагане. Водим гъвкава реализация при предлагането на различните видове услуги. Тоест, получавате това, което търсите като услуга и плащате само нея, независимо от пакетите с включени услуги. Най-важното за нас е да спечелим вашето доверие при осъществяването на нашата дейност. Поддържаме високи нива на прозрачност по отношение на резултатите от поетите задължения. С една добра организация и градивно взаимодействие, вашият вход ще бъде едно сигурно, спокойно и уютно място.

Това е изцяло ваше съзнателно обмислено решение. Ако даден професионален домоуправител отговаря на вашите изисквания и критерии,  значи той е вашият професионален домоуправител. Благодарим ви, ако изборът ви се е спрял на нас.

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO ще се погрижи за регистрацията на вашата етажна собственост. Това е стандартна услуга, включена в нашите пакети с услуги.

Защото професионалният домоуправител ще поеме част от вашите задължения, свързани с общата собственост. Това ще ви осигури време за други по-приятни дейности. Ще имате контролни, а не организационни ангажименти към вашата обща собственост. Ще можете да използвате с приоритет нашите професионални контакти и познания в различни сфери. Накрая можем да обобщим, че професионалният домоуправител прави живота ни по-подреден, по-малко конфликтен, по-защитен.

Информация за проведено събрание и взети решения на него можете да получите на тел: 0895 323 747 или като изпратите запитване от контактната форма на didomo.bg.

Свиква се общо събрание, на което всички съкооператори се запознават с текущата нужда от ремонт и общото техническо състояние на сградата. Ако се вземе решение за извършване на ремонтни дейности, тогава Професионален домоуправител Варна ще събере оферти от няколко фирми, предлагащи качество с гаранции, които ще се предложат за обсъждане и гласуване на следващото общо събрание.

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO предлага услуга, чрез която можете да погасите вашите задължения на сметка, специално за целта. По този начин ще отпаднат вашите притеснения, свързани с оставянето или изпращането на пари на ваши близки или познати и необходимостта да ги ангажирате допълнително. За повече информация и подробности се свържете с нас на тел: 0895 323 747 или изпратите запитване от контактната форма на didomo.bg.

Въз основа на опита, който имаме в професионален домоуправител Варна – DIDOMO, и изхождаме от реалната обстановка в България, можем да заявим, че почти няма вход, в който няма задлъжнели съкооператори. Причините за тези задължения са от различен произход.

Законният начин за уреждане на задълженията на нередовните платци е постановен в чл. 38, ал. 2 от ЗУЕС:

(Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1: (Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение: за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд;) от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

  • Лично ангажиран служител, който ще бъде на разположение и ще се отзове при всеки възникнал проблем;
  • Водене на необходимата документация, съпътстваща задълженията и мероприятията;
  • Организация и съдействие при възникване на аварийни ситуации;
  • Организация, координация и контрол при извършване на различни услуги.
Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Управление на вашата етажна собственост

ул. Георги Бенковски №72
тел. 0895 323 747
office@didomo.bg

Свържете се нас

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO

Пишете ни:

Партньори на професионален домоуправител Варна – DIDOMO:

... и ваши партньори

Професионален домоуправител Варна – DIDOMO
Напишете отзив